Добре дошли в страната на Българското Соколарство, където традициите имат значение! 

Ниязов е избран за почетен член на Българската асоциация за запазване на грабливите птици

Ашхабат, 23 Септември 2005 (nCa)

Президентът Ниязов беше избран за почетен член на Българската асоциация за запазване на грабливите птици, съобщава Turkmen Dowlet Khabarlary, официалната новинарска агенция на Туркменистан.
Павел Якимов, председател на Асоциацията, съобщи новината в писмо до президента Ниязов.
Той също така благодари на Ниязов за неговото старание при усилията за запазване на хищните птици и възраждане на традиционното соколарство.
Решението за избирането на Ниязов като почетен член беше взето единодушно по време на извънредна среща на Асоциацията в София.

 

 

Niyazov Elected Honourary Member of Bulgarian Falconry Association

Ashgabat, 23 September 2005 (nCa)

President Niyazov has been elected honourary member of the Bulgarian Association for Preservation of Hunting Birds, reports Turkmen Dowlet Khabarlary, the official news agency of Turkmenistan.
Pavel Yakymov, chairman of the association, conveyed the news in a letter to President Niyazov.
He also thanked Niyazov for his efforts in promoting the efforts for preservation of hunting birds and in revival of traditional falconry.
The decision to elect Niyazov as honourary member was taken unanimously during a recent meeting of the Association in Sofia.